Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

likecrazycrazycrazy
2328 bc75
Reposted fromzelbekon zelbekon viaorelh orelh
likecrazycrazycrazy
1361 4a04
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
likecrazycrazycrazy
3788 846f 500
Reposted fromsmiecixx smiecixx viafilmowy filmowy
likecrazycrazycrazy
4982 c4e4 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viamemez memez
likecrazycrazycrazy
5217 9df8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamemez memez
likecrazycrazycrazy
4713 1b38 500
Reposted fromtojad tojad vialone-wolf lone-wolf
likecrazycrazycrazy
5196 5f76
warszawa.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialone-wolf lone-wolf
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
6878 1314 500
Reposted fromlllm lllm viamemez memez
likecrazycrazycrazy
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
Joey: Dlaczego musisz z nią zrywać? Bądź mężczyzną... po prostu przestań dzwonić.
— Friends 1x5
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
likecrazycrazycrazy
8886 4ae9 500
Reposted froms3 s3 viamemez memez
likecrazycrazycrazy
8913 18a1 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
likecrazycrazycrazy
0115 0f40
Reposted fromjestemzero jestemzero viamemez memez
likecrazycrazycrazy
6524 f8c0 500
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadressuicide dressuicide
9125 73ce
Reposted frombwana bwana viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl